Røahagan 1

Bygging av 8 PU-boliger og base på Røa i Oslo. Bygget oppføres i tre etasjer på skrånende tomt med til dels kompliserte grunnforhold.
Bygget blir fundamentert til fjell og oppført med yttervegger i betong. Dekkene utføres som plattendekker.
 Adresse: Røa
Byggherre: Oslo kommune
Oppgaver i prosjektet: Anskaffelse, kontrahering og prosjektledelse
Prosjektperiode: 2017-2018
Størrelse: 8 leiligheter
Entrepriseform: Totalentreprise

Skaper merverdi for ditt prosjekt