Belsjø terrasse er et prosjekt hvor det skal bygges 24 omsorgsboliger for eldre. Dette skal bygges i Frogn kommune. Prosjektet er til sammen 3000 kvm fordelt på to bygg. Disse skal ha tre plan og en felles takterrasse til hvert bygg. Byggene består av bunnplate og bakvegg i betong, mens plan 1-3 er massivtrekonstruksjoner.

Prosjektperiode: februar 2021 – mai 2022

Facebook
LinkedIn