Ny bioenergisentral Kjeller. Bygget er oppført i plasstøpt betong, sandwichelementer, glassfasader. Yttervegger er kledd med spilekledning. Bygningsmassen inneholder et avansert flisfyringsanlegg med tilhørende fasiliteter.
Adresse: Kjeller Akershus
Byggherre: Akershus fjernvarme
Entreprenør: NCC Construction AS
Oppgaver i prosjektet: Ansvar for bygningsmessige innredningsarbeider.
Prosjektperiode: 2009-2010
Størrelse: 60MW
Entrepriseform: Delt entreprise
Facebook
LinkedIn