Etablering av tre boenheter i Fredensborgveien i Oslo.
Etablering av tre boenheter for vanskeligstilte i en bygård som inngår i Byantikvarens fredningsstrategi. Det ble installert vanntåkeanlegg, balansert ventilasjonsanlegg, brannalarmanlegg og ellers alt nytt teknisk utstyr. Byggets interiør ble i størst mulig grad bevart bak kledning med tanke på mulighet for å ta det frem igjen seinere. Fasader ble pusset opp og tak tekket om. Det ble støpt dekke i bakgård og kjeller.
Oppgaver i prosjektet: Anskaffelse, kontrahering og prosjektledelse.
Prosjektperiode: 2016-2017
Størrelse: 3 leiligheter
Entrepriseform: Generalentreprise
Facebook
LinkedIn