Rehabilitering og nybygg på Alvim Renseanlegg. Arbeidene omfattet bygningsmessige arbeider i forbindelse med rehabilitering og nybygging.
Det ble bygget et nytt rensebygg og ny råtnetank. I tillegg ble eksisterende slambehandlingsanlegg rehabilitert.
Prosjektperiode: 2012-2013
Entrepriseform: Hovedentreprise
Facebook
LinkedIn