Dette er et prosjekt i Halden som innebærer omgjøring av en gammel papirfabrikk til en videregående skole og kulturhus. Byggets skal rehabiliteres, og samtidig beholde historien.

Prosjektperiode: 2020-2022

Facebook
LinkedIn