Fasaderehabilitering av 3 bygårder i Oslo. Nedhugging av puss, ommuring av dårlig murverk og puss med hydraulisk kalkmørtel. Malt med silikatmaling. Vinduer skiftet til gode vinduskopier. Rehabilitering av originalvinduer. Etterisolering av loft og ventilasjonstiltak.
Byggherre: Oslo kommune
Oppgaver i prosjektet: Anskaffelse og prosjektledelse.
Prosjektperiode: 2014-2015
Entrepriseform: Generalentreprise
Facebook
LinkedIn