Prosjektet omfatter fasaderehabilitering av Sofienberggata 7. I tillegg skal det utføres energitiltak med energibrønner og solcellepanel på tak. Intensive og ekstensive tak. Grønt mobilitetssenter i kjeller. Disse tiltakene skal redusere energiforbruket med 70 prosent. Prosjektet har skrevet intensjonsavtale med FutureBuilt om å bli et forbildeprosjekt.
Prosjektperiode: 2017-2022
Facebook
LinkedIn