Nytt kombinasjonslokale for Moderne Kjøling. Bygget inneholder lager, parkeringskjeller, butikk, kantine, kontorer og verksted.
 Adresse: Brobekk Oslo
Byggherre: Fabritius
Entreprenør: NCC Construction AS
Oppgaver i prosjektet: Ansvar for bygningsmessige arbeider inkludert utomhus og leietakertilpasninger, ansvar for fremdriftskoordinering av alle tekniske fag.
Prosjektperiode: 2008-2009
Størrelse: ca. 5000kvm
Entrepriseform: Totalentreprise
Facebook
LinkedIn