Røahagan

Bygging av 8 PU-boliger og base på Røa i Oslo. Bygget oppføres i tre etasjer på skrånende tomt med til dels kompliserte grunnforhold. Bygget blir fundamentert til fjell og oppført med yttervegger i betong. Dekkene utføres som plattendekker.  Adresse: Røa Oppdragsgiver: Oslo kommune Oppgaver i prosjektet: Anskaffelse, kontrahering og prosjektledelse Les mer…

Facebook
LinkedIn