Sofienberggata 7

Prosjektleder for utarbeidelse av forprosjekt og mulighetsstudie. Prosjektet omfatter fasaderehabilitering av Sofienberggata 7. I tillegg skal det utføres energitiltak med energibrønner og solcellepanel på tak. Intensive og ekstensive tak. Grønt mobilitetssenter i kjeller. Prosjektet har skrevet intensjonsavtale med FutureBuilt om å bli et forbildeprosjekt.  Adresse: Grünerløkka Oppdragsgiver: Oslo kommune Oppgaver Les mer…

Linker

https://dibk.no/ https://www.byggogbevar.no/ https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/etater-og-foretak/byantikvaren/ http://www.standard.no/ https://www.byggforsk.no/ https://lovdata.no/

Vålerenggata 24

Fasaderehabilitering av gamle Vålerengen politistasjon. Trehus fra 1870-tallet som ble rehabilitert etter antikvariske prinsipper i tett samarbeid med byantikvaren i Oslo. Vinduer ble skiftet ut fra dårlige kopier til gode kopier. Råteskadet treverk ble skiftet ut med nytt treverk i malmfuru. Det ble bygget ny port og gjerde mellom byggene. Les mer…

Røahagan

Bygging av 8 PU-boliger og base på Røa i Oslo. Bygget oppføres i tre etasjer på skrånende tomt med til dels kompliserte grunnforhold. Bygget blir fundamentert til fjell og oppført med yttervegger i betong. Dekkene utføres som plattendekker.  Adresse: Røa Oppdragsgiver: Oslo kommune Oppgaver i prosjektet: Anskaffelse, kontrahering og prosjektledelse Les mer…

Fredensborgveien 1b

Etablering av tre boenheter i Fredensborgveien i Oslo. Etablering av tre boenheter for vanskeligstilte i en bygård som inngår i Byantikvarens fredningsstrategi. Det ble installert vanntåkeanlegg, balansert ventilasjonsanlegg, brannalarmanlegg og ellers alt nytt teknisk utstyr. Byggets interiør ble i størst mulig grad bevart bak kledning med tanke på mulighet for Les mer…

Fredrikstad Stadion

Bygging av fotballstadion i Fredrikstad. Fredrikstad stadion inneholder et fotballstadion med tilhørende fasiliteter. Under banedekket er det parkeringskjeller. I hver av hallene er det avsatt næringsareal. Anlegget er bygget mellom to gamle verkstedhaller. Anlegget er oppført i stål og hulldekker og er fundamentert på betongpeler.  Adresse: Kråkerøy Fredrikstad Byggherre: Værste Les mer…

Moderne Kjøling

Nytt kombinasjonslokale for Moderne Kjøling. Bygget inneholder lager, parkeringskjeller, butikk, kantine, kontorer og verksted.  Adresse: Brobekk Oslo Oppdragsgiver: Fabritius Oppgaver i prosjektet: Ansvar for bygningsmessige arbeider inkludert utomhus og leietakertilpasninger, ansvar for fremdriftskoordinering av alle tekniske fag. Prosjektperiode: 2008-2009 Størrelse: ca. 5000kvm Entrepriseform: Totalentreprise

Nybygg Cowi

Bygging av nytt kontor for Cowi i Fredrikstad. Bygget er oppført i stål og hulldekker, med glassfasade. Endevegger er oppført i plassbygd betong. Bygget inneholder kontorer, arkiv og kantine.  Adresse: Kråkerøy Fredrikstad Oppdragsgiver: Værste AS Entreprenør: NCC Construction AS Oppgaver i prosjektet: Ansvar for oppfølging av bygningsmessige arbeider inkludert tekniske Les mer…

Torshov Søndre åsen

Fasaderehabilitering av «bananblokkene» på Torshov. Nedhugging av pussfasader. Utbedring av underlaget. Isolering med 50mm mineralull og nytt pussystem. Vinduer ble skiftet og det ble montert nytt brannalarmanlegg i byggene. Byggene står oppført på Byantikvarens gule liste over bevaringsverdige bygg og området er av særskilt nasjonal interesse.  Adresse: Torshov Byggherre: Oslo Les mer…

Facebook
LinkedIn