Fasaderehabilitering av «bananblokkene» på Torshov. Nedhugging av pussfasader. Utbedring av underlaget. Isolering med 50mm mineralull og nytt pussystem. Vinduer ble skiftet og det ble montert nytt brannalarmanlegg i byggene. Byggene står oppført på Byantikvarens gule liste over bevaringsverdige bygg og området er av særskilt nasjonal interesse.
 Adresse: Torshov
Byggherre: Oslo kommune
Oppgaver i prosjektet: Anskaffelse, kontrahering og prosjektledelse.
Prosjektperiode: 2015-2016
Størrelse: 88 leiligheter
Entrepriseform: Generalentreprise
Kategorier: Ukategorisert

Facebook
LinkedIn