Røahagan

Bygging av 8 PU-boliger og base på Røa i Oslo. Bygget oppføres i tre etasjer på skrånende tomt med til dels kompliserte grunnforhold.
Bygget blir fundamentert til fjell og oppført med yttervegger i betong. Dekkene utføres som plattendekker.
 Adresse: Røa
Oppdragsgiver: Oslo kommune
Oppgaver i prosjektet: Anskaffelse, kontrahering og prosjektledelse
Prosjektperiode: 2017-2018
Størrelse: 8 leiligheter
Entrepriseform: Totalentreprise

Fredensborgveien 1b

Etablering av tre boenheter i Fredensborgveien i Oslo.
Etablering av tre boenheter for vanskeligstilte i en bygård som inngår i Byantikvarens fredningsstrategi. Det ble installert vanntåkeanlegg, balansert ventilasjonsanlegg, brannalarmanlegg og ellers alt nytt teknisk utstyr. Byggets interiør ble i størst mulig grad bevart bak kledning med tanke på mulighet for å ta det frem igjen seinere. Fasader ble pusset opp og tak tekket om. Det ble støpt dekke i bakgård og kjeller.
Adresse: Fredensborgveien 1b
Byggherre: Oslo kommune
Oppgaver i prosjektet: Anskaffelse, kontrahering og prosjektledelse.
Prosjektperiode: 2016-2017
Størrelse: 3 leiligheter
Entrepriseform: Generalentreprise

 

 

Fredrikstad Stadion

Bygging av fotballstadion i Fredrikstad. Fredrikstad stadion inneholder et fotballstadion med tilhørende fasiliteter. Under banedekket er det parkeringskjeller. I hver av hallene er det avsatt næringsareal. Anlegget er bygget mellom to gamle verkstedhaller. Anlegget er oppført i stål og hulldekker og er fundamentert på betongpeler.
 Adresse: Kråkerøy Fredrikstad
Byggherre: Værste AS
Entreprenør: NCC Construction AS
Oppgaver i prosjektet: Ansvar for blant annet tømrerarbeider, betongarbeider, grunnarbeider, bygningsmessige hjelpearbeider og innredningsarbeider.
Prosjektperiode: 2005-2007
Størrelse: ca. 230mnok

Moderne Kjøling

Nytt kombinasjonslokale for Moderne Kjøling. Bygget inneholder lager, parkeringskjeller, butikk, kantine, kontorer og verksted.
 Adresse: Brobekk Oslo
Oppdragsgiver: Fabritius
Oppgaver i prosjektet: Ansvar for bygningsmessige arbeider inkludert utomhus og leietakertilpasninger, ansvar for fremdriftskoordinering av alle tekniske fag.
Prosjektperiode: 2008-2009
Størrelse: ca. 5000kvm
Entrepriseform: Totalentreprise

Nybygg Cowi

Bygging av nytt kontor for Cowi i Fredrikstad.
Bygget er oppført i stål og hulldekker, med glassfasade. Endevegger er oppført i plassbygd betong. Bygget inneholder kontorer, arkiv og kantine.
 Adresse: Kråkerøy Fredrikstad
Oppdragsgiver: Værste AS
Entreprenør: NCC Construction AS
Oppgaver i prosjektet: Ansvar for oppfølging av bygningsmessige arbeider inkludert tekniske fag. Ansvar for egne ansatte.
Prosjektperiode: 2007
Størrelse: ca. 40mnok
Entrepriseform: Totalentreprise

Torshov Søndre åsen

Fasaderehabilitering av «bananblokkene» på Torshov. Nedhugging av pussfasader. Utbedring av underlaget. Isolering med 50mm mineralull og nytt pussystem. Vinduer ble skiftet og det ble montert nytt brannalarmanlegg i byggene. Byggene står oppført på Byantikvarens gule liste over bevaringsverdige bygg og området er av særskilt nasjonal interesse.
 Adresse: Torshov
Byggherre: Oslo kommune
Oppgaver i prosjektet: Anskaffelse, kontrahering og prosjektledelse.
Prosjektperiode: 2015-2016
Størrelse: 88 leiligheter
Entrepriseform: Generalentreprise

AFV Bioenergisentral

Ny bioenergisentral Kjeller. Bygget er oppført i plasstøpt betong, sandwichelementer, glassfasader. Yttervegger er kledd med spilekledning. Det inneholder flissilo, prosessanlegg, styresentraler og tekniske rom.
Adresse: Kjeller Akershus
Byggherre: Akershus fjernvarme
Entreprenør: NCC Construction AS
Deltakelse: Anleggsledelse for bygningsmessige arbeider.
Prosjektperiode: 2009-2010
Størrelse: 60MW
Entrepriseform: Delt entreprise

Alvim RA

Rehabilitering og nybygg på Alvim Renseanlegg. Arbeidene omfattet bygningsmessige arbeider i forbindelse med rehabilitering og nybygging.
Det ble bygget et nytt rensebygg og ny råtnetank. I tillegg ble eksisterende slambehandlingsanlegg rehabilitert.
 Adresse: Alvim Sarpsborg
Oppdragsgiver: Sarpsborg kommune
Entreprenør: Veidekke Entreprenør AS
Oppgaver i prosjektet: Ansvar for bygningsmessige arbeider, fremdriftskoordinering av 11 ulike sideentrepriser.
Prosjektperiode: 2012-2013
Størrelse: ca. 50 mill.
Entrepriseform: Hovedentreprise