Alle innlegg av admin

Sofienberggata 7

Prosjektleder for utarbeidelse av forprosjekt og mulighetsstudie. Prosjektet omfatter fasaderehabilitering av Sofienberggata 7. I tillegg skal det utføres energitiltak med energibrønner og solcellepanel på tak. Intensive og ekstensive tak. Grønt mobilitetssenter i kjeller. Prosjektet har skrevet intensjonsavtale med FutureBuilt om å bli et forbildeprosjekt.
 Adresse: Grünerløkka
Oppdragsgiver: Oslo kommune
Oppgaver i prosjektet: Prosjektleder mulighetsstudie og forprosjekt.
Prosjektperiode: 2017-2018
Størrelse: BRA: 12000m2
Entrepriseform: Totalentreprise

Vålerenggata 24

Fasaderehabilitering av gamle Vålerengen politistasjon.
Trehus fra 1870-tallet som ble rehabilitert etter antikvariske prinsipper i tett samarbeid med byantikvaren i Oslo.
Vinduer ble skiftet ut fra dårlige kopier til gode kopier. Råteskadet treverk ble skiftet ut med nytt treverk i malmfuru.
Det ble bygget ny port og gjerde mellom byggene.
Adresse: Vålerenga
Byggherre: Oslo kommune
Oppgaver i prosjektet: Anskaffelse, kontrahering, prosjekt- og byggeledelse.
Prosjektperiode: 2015-2017
Størrelse: 8 leiligheter
Entrepriseform: Rammeavtale
Se det ferdige resultatet her:

http://www.mynewsdesk.com/no/boligbygg/news/gamle-vaalerenga-politistasjon-har-blitt-ny-246731

Røahagan

Bygging av 8 PU-boliger og base på Røa i Oslo. Bygget oppføres i tre etasjer på skrånende tomt med til dels kompliserte grunnforhold.
Bygget blir fundamentert til fjell og oppført med yttervegger i betong. Dekkene utføres som plattendekker.
 Adresse: Røa
Oppdragsgiver: Oslo kommune
Oppgaver i prosjektet: Anskaffelse, kontrahering og prosjektledelse
Prosjektperiode: 2017-2018
Størrelse: 8 leiligheter
Entrepriseform: Totalentreprise

Fredensborgveien 1b

Etablering av tre boenheter i Fredensborgveien i Oslo.
Etablering av tre boenheter for vanskeligstilte i en bygård som inngår i Byantikvarens fredningsstrategi. Det ble installert vanntåkeanlegg, balansert ventilasjonsanlegg, brannalarmanlegg og ellers alt nytt teknisk utstyr. Byggets interiør ble i størst mulig grad bevart bak kledning med tanke på mulighet for å ta det frem igjen seinere. Fasader ble pusset opp og tak tekket om. Det ble støpt dekke i bakgård og kjeller.
Adresse: Fredensborgveien 1b
Byggherre: Oslo kommune
Oppgaver i prosjektet: Anskaffelse, kontrahering og prosjektledelse.
Prosjektperiode: 2016-2017
Størrelse: 3 leiligheter
Entrepriseform: Generalentreprise

 

 

Fredrikstad Stadion

Bygging av fotballstadion i Fredrikstad. Fredrikstad stadion inneholder et fotballstadion med tilhørende fasiliteter. Under banedekket er det parkeringskjeller. I hver av hallene er det avsatt næringsareal. Anlegget er bygget mellom to gamle verkstedhaller. Anlegget er oppført i stål og hulldekker og er fundamentert på betongpeler.
 Adresse: Kråkerøy Fredrikstad
Byggherre: Værste AS
Entreprenør: NCC Construction AS
Oppgaver i prosjektet: Ansvar for blant annet tømrerarbeider, betongarbeider, grunnarbeider, bygningsmessige hjelpearbeider og innredningsarbeider.
Prosjektperiode: 2005-2007
Størrelse: ca. 230mnok

Moderne Kjøling

Nytt kombinasjonslokale for Moderne Kjøling. Bygget inneholder lager, parkeringskjeller, butikk, kantine, kontorer og verksted.
 Adresse: Brobekk Oslo
Oppdragsgiver: Fabritius
Oppgaver i prosjektet: Ansvar for bygningsmessige arbeider inkludert utomhus og leietakertilpasninger, ansvar for fremdriftskoordinering av alle tekniske fag.
Prosjektperiode: 2008-2009
Størrelse: ca. 5000kvm
Entrepriseform: Totalentreprise

Nybygg Cowi

Bygging av nytt kontor for Cowi i Fredrikstad.
Bygget er oppført i stål og hulldekker, med glassfasade. Endevegger er oppført i plassbygd betong. Bygget inneholder kontorer, arkiv og kantine.
 Adresse: Kråkerøy Fredrikstad
Oppdragsgiver: Værste AS
Entreprenør: NCC Construction AS
Oppgaver i prosjektet: Ansvar for oppfølging av bygningsmessige arbeider inkludert tekniske fag. Ansvar for egne ansatte.
Prosjektperiode: 2007
Størrelse: ca. 40mnok
Entrepriseform: Totalentreprise